warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

        • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาที่ดินแบบครบวงจร

ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาที่ดินสำหรับสิ่งก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ อาทิเช่น โครงการหมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่สำหรับการเกษตรในทุกจังหวัด

        • ที่ปรึกษาด้านการบริหาร การจัดการธุรกิจ การเงิน ภาษี และด้านกฎหมาย

ให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจสำหรับบริษัททุกประเภท ทุกธุรกิจ รวมทั้งให้บริการด้านการจัดการการเงิน ภาษี ด้านกฎหมาย ด้วยทีมงานมืออาชีพผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านและให้บริการด้วยความซื่อสัตย์

        • ผู้จำหน่ายสารปรับปรุงดิน

เป็นผู้จำหน่ายสารปรับปรุงดินตรา ‘แมวตราเพชร’ ซึ่งเป็นสารปรับปรุงดิน ประเภทอินทรีย์ ที่ช่วยบำรุงรักษาดินแบบไร้สารเคมี ไม่ทำลายหน้าดิน ทำให้ดินมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมปลูกพืชได้หลายสายพันธุ์ และเกษตรกรสามารถใช้ดินได้อย่างยั่งยืนพร้อมช่วยสิ่งแวดล้อมมากกว่าปุ๋ยแบบเคมี

loading
×